Nasi partnerzy

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna powstało w listopadzie 1992 roku. Powołany wówczas pięcioosobowy Zarząd działa w niezmienionym składzie na czele z jego pierwszym i jedynym Prezesem – Augustynem Wiernickim. Dopełnieniem formalności było uzyskanie przez Stowarzyszenie 16 marca 2004 roku statusu organizacji pożytku publicznego (jako pierwszej w Gorzowie Wlkp.!).

Stowarzyszenie działa ponad wszelkimi podziałami i jako organizacja współpracuje ze wszystkimi, którzy z dobrej woli pragną realizować statutową misję Stowarzyszenia,która jest „niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim, którzy pomocy potrzebują”.

Zapraszamy także do odwiedzenia serwisu Stowarzyszenia ( www.bratkrystyn.pl ).